KK ILIDŽA

UPRAVA

Ognjen Pejanović

predsjednik kluba

Admir Sakoč

admir.sakoc@kkilidza.com

Mirko Pejanović

mirko.pejanovic@kkilidza.com

Mensud-Eko Šuntić

mensud.suntic@kkilidza.com

Marco Terenghi

marco.terenghi@kkilidza.com