Košarkaški klub Ilidža ove godine slavi 20 godina. Sadašnji direktor Admir Sakoč ponosno kaže da vjeruju kako potencijali, struka, rad i opredjeljenost vraća povjerenje u košarkaške snove.

“Bilo je faza stagniranja, osipanja članstva, slabljenja ljudskih potencijala do skorog gašenjenja svih aktivnosti. Uzroka je mnogo, od manjka ambicija tadašnje uprave, teškog zatvaranja finansijske konstrukcije do ataka spoljašnjih faktora” kaže Sakoč.“

Mi se trudimo da vratimo KK Ilidža na najsjajnije košarkaške puteve. Želimo da ostvarimo još košarkaških snova. Sprovodimo prezentacije projekta po osnovnim školama Ilidža, otvaramo punktove, angažujemo stručne kadrove, realizujemo projekte i formiramo selekcije koje se uključuju u zvanična takmičenja KS BiH” dodaje Sakoč.

Prema njegovim riječima trenutno KK “Ilidža” na lokalitetima Ilidže, Hrasnice, Butmira, Sokolović-Kolonije, Osjeka i Rakovice okuplja oko 400 članova, sa pet selekcionih ekipa mlađih uzrasta (tri muške i dvije u ženske).

“Iskra vjere u košarku je opstala, jer kroz školu je prošlo 2.000 članova, od bivših igrača, najviše je prvenstveno dobrih ljudi, roditelja, ostvarenih u svojim profesijama (od naučnih zvanja do glumaca, inžinjera elektrotehnike, arhitekture, telekomunikacija, doktora stomatologije, profesora, ekonomista, pravnika, do kvalitetnih radnika).

Ipak, neki su ostali u košarkaškim vodama kao košarkaši, treneri ili košarkaške sudije. Svako se trebaju spomenuti i treneri, bivši igrači KK Ilidža: Bilal Kulelija, Bakir Srna, Miloš Milošević, Adel Prašović, Adnan Ademović, Anes Arifović, Ammar Uzunović i Ahmet Dobrača, Elvir Zametica i Osman Handžić.

KK Ilidža imao je organizacija sedam ljetnih košarkaških kampova (Šibenik, Trogir i Neum) za 1.000 igrača koji su pored usavršavanje košarkaških vještina prošli i obuku elementarnog plivanja.

Nabrojat ćemo samo neke rezultate ovog kluba: drugo mjesto 2005. godine u A2 ligi BiH- plasman u A1 liga BiH (odlukom uprave odustali), 2004. godine drugo mjesto A 2 ligi BiH plasman A 1 lige (odlukom uprave odustali), 2003. godine prvaci Regije Sarajevo-Goražde za mlade U19, četvrto mjesto na Otvorenom prvenstvu BiH za U19, 2002. prvaci regije Sarajevo-Goražde za juniore U18, drugo mjesto FBiH za juniore U18, četvrto mjesto BiH za juniore U18, treće mjesto FBiH za pionire U14, 2001. prvaci Regije Sarajevo-Goražde za pionire U14.

Izvor: Općina Ilidža