PRVA OSNOVNA ŠKOLA 

ponedjeljak od 19:00 do 20:30h

četvrtak od 19:00 do 20:30h

trener: Anes Arifović ; tel:061-364-623

 

DRUGA OSNOVNA ŠKOLA 

utorak od 19:00 do 20:30h

četvrtak od 19:00 do 20:30h

trener: Emir Uzunović ; tel:062-520-239

 

TREĆA OSNOVNA ŠKOLA 

ponedjeljak od 18:30 do 19:30h

petak od 18:30 do 19:30h

trener: Emir Uzunović ; tel:062-520-239

 

PETA OSNOVNA ŠKOLA

utorak od 16:30 do 18:00h

četvrtak od 16:30 do 18:00h

trener: Emir Uzunović ; tel:062-520-239

 

SEDMA OSNOVNA ŠKOLA

ponedjeljak od 18:00 do 19:30h

petak od 18:00 do 19:30 h

trener: Lejla Vatrić ; tel:061-268-056

 

OSMA OSNOVNA ŠKOLA

utorak od 17:15 do 18:30h

četvrtak od 17:15 do 18:30h

trener: Hajrudin Huseinović ; tel:062-620-274

 

DEVETA OSNOVNA ŠKOLA 

mlađa grupa 

utorak od 16:30 do 18:00h

četvrtak od 16:30 do 18:00h

starija grupa

utorak od 18:00 do 19:30h

četvrtak od 18:00 do 19:30h

trener: Adis Beganović ; tel:061-174-227

 

DESETA OSNOVNA ŠKOLA 

ponedjeljak od 18:00 do 19:15h

petak od 18:00 do 19:15h

trener: Adis Beganović ; tel:061-174-227

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FB KK Ilidža

KK Ilidža

Na ideju o nastavku tradicije KK Ildža, čiji počeci datiraju  od 1998 godine i stvaranju koncepta jedne nove i drugačije škole košarke i kluba na području Kantona Sarajevo, došla je grupa ljudi kojoj je cilj stvaranje novih košarkaških asova, bazirajući svoj rad isključivo na mlađim kategorijama potencijalnih košarkaša.

Kontaktirajte nas

Adresa: Ilidža, 71210, Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 62 04 05 05

Email: no mail

Web: kkilidza.com